Tân Hoa Xã, Bắc Kinh, ngày 23 tháng 5. Mới đây, Tổng Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ các sở nghiêm túc thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

Nội dung chính của “Kế hoạch hành động xây dựng nông thôn mới” như sau.

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chiến lược chỉnh trang nông thôn và là một bộ phận quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả các khu vực và các cơ quan ban ngành đã nhất trí thực hiện các quyết định và sự sắp xếp của Trung ương Đảng và Quốc vụ, tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng ở nông thôn, tiếp tục cải thiện sản xuất nông thôn và điều kiện sống và diện mạo của các vùng nông thôn đã có những thay đổi to lớn. Đồng thời, cơ sở hạ tầng và hệ thống dịch vụ công ở nông thôn nước ta chưa hoàn thiện, còn một số hạn chế, liên kết yếu ở một số vùng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của nông dân vì cuộc sống tốt hơn. Để thúc đẩy vững chắc các hành động xây dựng nông thôn và nâng cao hơn nữa mức độ năng động và công nghiệp ở nông thôn, kế hoạch này được xây dựng.

  1. Yêu cầu chung

(1) Hệ tư tưởng chỉ đạo. Tư tưởng của Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới, ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn, đưa xây dựng nông thôn lên vị trí quan trọng trong công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, phù hợp với mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của quần chúng nông dân. và tập trung vào tính bao trùm, cơ bản và điểm mấu chốt. Tập trung xây dựng sinh kế cho người dân, tăng cường công tác lập kế hoạch và hướng dẫn, điều phối các yếu tố nguồn lực, huy động mọi lực lượng, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hệ thống dịch vụ công cộng, thiết lập dân cư từ dưới lên. cơ chế tự quản, nông dân tham gia thực hiện, làm tốt, không nhanh, làm một việc, phấn đấu để nông thôn có điều kiện sống tốt hơn, xây dựng làng quê giàu đẹp, dễ kinh doanh.

(2) Nguyên tắc làm việc

—— Tuân thủ luật chơi và chơi ổn định. Tuân thủ quy luật phát triển nông thôn, bố trí hợp lý thời gian xây dựng làng xã, giữ vững lịch sử kiên cố, làm việc lâu dài, bình tĩnh xây dựng. Thiết lập quan điểm đúng đắn về các thành tựu chính trị, bảo vệ và cải thiện sinh kế của người dân trên cơ sở nguồn lực tài chính bền vững và khả năng chi trả của nông dân, ngăn chặn các hoạt động thể thao lộng gió, ngăn chặn tài chính quy mô lớn, phá dỡ và xây dựng quy mô lớn và quy mô lớn phát triển vượt quá giai đoạn phát triển, và bảo vệ vững chắc việc phòng ngừa và giải quyết. Điểm mấu chốt của rủi ro nợ.

——Theo điều kiện địa phương, hướng dẫn phân loại. Xây dựng nông thôn phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của địa phương, phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, kết hợp với nhu cầu thực tế của nông dân, phân vùng, phân loại để làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, xác định hợp lý việc phân bổ cơ sở hạ tầng công cộng và tiêu chuẩn dịch vụ công cơ bản. . ”, Để tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả và lãng phí vào“ làng trũng ”.

——Tập trung vào các đặc tính bảo vệ và phản xạ. Kế thừa và bảo vệ các ngôi làng truyền thống và văn hóa địa phương đặc sắc, làm nổi bật đặc điểm vùng và đặc điểm nông thôn, giữ lại phong cách nông thôn với đặc điểm địa phương và hương vị địa phương, ngăn chặn sự bắt chước máy móc của các mô hình xây dựng đô thị và tạo ra phiên bản hiện đại của “Bản đồ cư trú trên núi Fuchun” với các đặc điểm khác nhau.

– Sự hướng dẫn của chính phủ và sự tham gia của nông dân. Phát huy hết vai trò của chính phủ trong việc hoạch định hướng dẫn, hỗ trợ chính sách và bảo đảm tổ chức, kiên định xây dựng vì nông dân, tôn trọng nguyện vọng của nông dân, bảo vệ lợi ích vật chất và quyền dân chủ của nông dân, sâu rộng dựa vào nông dân, giáo dục hướng dẫn nông dân , và các tổ chức thúc đẩy nông dân tham gia xây dựng, không tham gia xây dựng quy mô lớn. Các mệnh lệnh toàn diện và cưỡng chế không thay thế lựa chọn của nông dân.

—— Chú trọng xây dựng và quản lý, vận hành lâu dài. Tuân thủ cơ chế xây dựng trước, xây dựng dự án sau, phối hợp thúc đẩy xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng công cộng nông thôn, hoàn thiện cơ chế dài hạn kết hợp xây dựng và quản lý để đảm bảo hiệu quả lâu dài và ổn định của các công trình xây dựng nông thôn. và ngăn cản sự tái thiết từ việc quản lý và tái thiết ánh sáng.

—— Tiết kiệm tài nguyên và xây dựng xanh. Thiết lập khái niệm xanh và các-bon thấp, thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên thâm canh, tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện quy hoạch xanh, thiết kế xanh và xây dựng xanh, đồng thời thực hiện sự kết hợp hữu cơ giữa xây dựng nông thôn và môi trường sinh thái tự nhiên.

(3) Mục tiêu hành động. Đến năm 2025, xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ, môi trường sống khu vực nông thôn tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ bao phủ cơ sở hạ tầng công cộng nông thôn tại các thôn và hộ gia đình đạt tiến bộ tích cực, mức độ các dịch vụ công cơ bản ở nông thôn. được cải thiện vững chắc, xây dựng văn minh tinh thần nông thôn được củng cố rõ rệt, nông dân được nâng cao hơn nữa về nghĩa khí, hạnh phúc, an ninh trật tự.

 2. Nhiệm vụ chính

(4) Tăng cường quản lý quy hoạch và xây dựng nông thôn. Tuân thủ một ván cờ để lập kế hoạch và xây dựng quận, làm rõ cách bố trí và phân loại các làng, cũng như hoàn thiện các tiêu chuẩn phân loại. Phân định hợp lý ranh giới quản lý, kiểm soát không gian các loại, bố trí tối ưu không gian sống nông thôn, xác định phạm vi quy hoạch xây dựng nông thôn theo điều kiện của địa phương, bảo vệ chặt chẽ không gian sản xuất nông nghiệp và không gian sinh thái nông thôn, giữ vững chỉ giới đường đỏ 1,8 tỷ mu của đất canh tác. Nghiêm cấm việc tự ý thu hồi, sáp nhập làng xã để tạo ra cộng đồng lớn, phá dỡ, xây dựng các công trình quy mô lớn trái với nguyện vọng của nông dân. Tích cực và có trật tự xúc tiến quy hoạch làng nghề. Phát huy vai trò hướng dẫn và hạn chế của quy hoạch thôn bản để đảm bảo rằng tất cả các công trình xây dựng được thực hiện một cách có trật tự. Thiết lập một cơ chế lập quy hoạch làng trong đó các tổ chức chính quyền lãnh đạo, dân làng đóng vai trò chính và các chuyên gia thực hiện hướng dẫn kỹ thuật để cùng xây dựng, quản lý và chia sẻ một ngôi nhà đẹp.

(5) Thực hiện dự án làm trơn đường giao thông nông thôn. Tiếp tục thực hiện công tác trình diễn, sáng tạo “Con đường nông thôn 4 tốt”, đẩy mạnh các công trình xây dựng đường giao thông nông thôn đi sâu vào thôn xóm, hộ gia đình. Lấy quận làm đơn vị, đẩy nhanh việc xây dựng mạng lưới đường trục nông thôn thuận tiện và hiệu quả, xúc tiến xây dựng các tuyến đường trục đối ngoại trong các thị trấn và thôn, bản, tăng cường xây dựng đường công nghiệp nông thôn, đường du lịch, đường tài nguyên, và thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng và phát triển của đường giao thông nông thôn và ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh việc xây dựng cứng hóa đường giao thông nối với các thôn (tổ) tự nhiên có quy mô dân số lớn, và thúc đẩy trật tự xây dựng lại các đường cao tốc hai làn xe nối với các thôn hữu cơ, mở rộng và làm lại lòng đường hẹp, xây dựng sai làn đường. Tăng cường kết nối giữa đường vào thôn và đường trong thôn, quy hoạch và triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn đi qua toàn thôn, có tính đến chức năng của đường trục chính trong thôn. Tích cực xúc tiến việc kéo dài các tuyến xe buýt đô thị tại các khu vực đủ tiêu chuẩn đến các thôn, thị trấn trọng điểm xung quanh, thực hiện có trật tự việc chuyển đổi tuyến xe khách trên các tuyến xe buýt. Thực hiện trình diễn và tạo ra giao thông nông thôn và đô thị kết hợp. Tăng cường điều tra, quản lý các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn đối với cầu đường nông thôn, các mỏm đá đầu nguồn, các đoạn đường bị sạt, lở. Đẩy mạnh hơn nữa “Dự án bảo vệ an toàn và tính mạng” cho các tuyến đường giao thông nông thôn. Tăng cường giám sát an toàn vận tải hành khách nông thôn. Tăng cường xây dựng và quản lý các làn đường cứu hỏa, và thúc đẩy việc xây dựng các vành đai cách ly đám cháy và đường thoát hiểm trong các khu vực rừng và mục vụ.

(6) Tăng cường kiểm soát lũ lụt ở nông thôn và giảm hạn hán và đảm bảo cung cấp nước. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lụt bão, hạn chế rủi ro như vỡ đập hồ chứa, lũ lụt các sông vừa và nhỏ, lũ quét núi, phát huy vai trò của các công trình thủy lợi trọng điểm trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. , và cải thiện hệ thống kỹ thuật nguồn nước chống hạn. Thúc đẩy ổn định quá trình chuyển đổi từ an ninh nước sạch nông thôn sang an ninh cấp nước nông thôn. Tăng cường công tác bảo vệ nguồn nước và đảm bảo chất lượng nước, xúc tiến chỉ định vùng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt hoặc vùng bảo vệ với quy mô từ 1.000 dân trở lên, hoàn thiện các phương tiện, thiết bị lọc, khử trùng cho các công trình cấp nước từ 1.000 dân trở lên ở nông thôn. và cải thiện hệ thống giám sát và kiểm tra chất lượng nước. Triển khai xây dựng dự án cấp nước quy mô lớn và chuyển đổi tiêu chuẩn hóa các dự án cấp nước quy mô nhỏ, cải tạo một số công trình cấp nước cũ và mạng lưới đường ống. Ở những khu vực đủ điều kiện, mạng lưới đường ống đô thị có thể được mở rộng đến các làng xung quanh để cấp nước, có thể thúc đẩy việc cấp nước cho các hộ gia đình tùy theo điều kiện của địa phương, đồng thời xúc tiến việc xây dựng các công trình lấy nước chữa cháy. Theo nguyên tắc “bù chi phí, gánh vác công bằng”, cải thiện cơ chế hình thành giá nước hợp lý cho các công trình cấp nước tập trung khu vực nông thôn.

(7) Thực hiện các dự án xây dựng nông thôn năng lượng sạch. Củng cố và nâng cao mức độ an ninh điện nông thôn, thúc đẩy xây dựng mạng lưới phân phối đô thị và nông thôn, nâng cao năng lực đảm bảo an ninh cung cấp điện cho các vùng sâu, vùng xa. Phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh khối và các nguồn năng lượng sạch khác, đồng thời khám phá việc xây dựng các mạng lưới năng lượng tổng hợp các-bon thấp được phân bổ đa năng lượng ở những khu vực có điều kiện thích hợp. Phù hợp với yêu cầu lập trước, phá sau, nông dân chịu được, phát triển bền vững, chúng tôi sẽ thúc đẩy hệ thống sưởi sạch có trật tự ở các vùng nông thôn miền Bắc, tăng cường sử dụng than sạch, thúc đẩy thay thế than phân tán, và nâng dần tỷ trọng năng lượng sạch trong năng lượng sưởi ấm nông thôn.

(8) Triển khai dự án xây dựng cơ sở hậu cần chuỗi lạnh kho chứa, bảo quản nông sản. Đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở hậu cần chuỗi lạnh để lưu trữ và bảo quản nông sản, thúc đẩy chế biến ở nhiệt độ thấp và giảm thiệt hại sau sinh đối với nông sản tươi sống. Dựa vào các chủ thể kinh doanh nông nghiệp như trang trại gia đình và hợp tác xã nông dân, phát triển các phương tiện bảo quản lạnh và bảo quản tươi cho nông sản như kho bảo quản thông gió, kho lạnh cơ khí, kho điều hòa, thiết bị, thiết bị hỗ trợ làm lạnh sơ bộ. Đối mặt với các khu vực sản xuất có lợi thế, các trung tâm phân phối quan trọng và các khu vực bán hàng chính của nông sản, cải thiện cách bố trí và xây dựng cơ sở hậu cần chuỗi lạnh quốc gia, tích hợp và tối ưu hóa nguồn lực hậu cần chuỗi lạnh. Tập trung phục vụ phân phối nông sản tận gốc và hoàn thiện mạng lưới hậu cần chuỗi lạnh tại khu vực bán hàng, chúng tôi sẽ xúc tiến xây dựng trung tâm phân phối chuỗi lạnh phục vụ sản xuất và bán hàng, tăng cường kết nối chức năng và kết nối doanh nghiệp với đường trục quốc gia. cơ sở hậu cần chuỗi lạnh, và tạo ra mạng lưới kênh hậu cần chuỗi lạnh kết nối hiệu quả giữa sản xuất và kinh doanh nông sản. Cải thiện thị trường đầu mối nông sản. Triển khai các hoạt động xây dựng thương mại cấp quận, cải thiện hệ thống thương mại nông thôn, chuyển đổi và nâng cấp chuỗi siêu thị và trung tâm phân phối hậu cần ở các thị trấn của quận, hỗ trợ các thị trấn đủ điều kiện xây dựng trung tâm thương mại và thương mại, phát triển các cửa hàng tiện lợi nông thôn mới và mở rộng phạm vi bao phủ của khu vực nông thôn e -thương mại. Cải thiện hệ thống phân phối hậu cần ba cấp của quận và thôn, hướng dẫn sử dụng các cơ sở hiện có trong thôn, xây dựng trạm dịch vụ tổng hợp cấp thôn để hậu cần giao hàng và phát triển các dịch vụ giao hàng nông sản chuyên biệt. Thúc đẩy thương hiệu dịch vụ logistics nông thôn, phát triển sâu rộng sự phát triển tổng hợp của vận tải và bưu chính chuyển phát nhanh, nâng cao hiệu quả của logistics nông thôn và phân phối.

(9) Triển khai các dự án xây dựng và phát triển làng kỹ thuật số. Đẩy mạnh tích hợp sâu rộng công nghệ số với sản xuất và đời sống nông thôn, tiếp tục thực hiện thí điểm làng số. Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin nông thôn, phủ sóng sâu rộng mạng cáp quang nông thôn, mạng thông tin di động, truyền hình kỹ thuật số và Internet thế hệ mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và độ phủ của mạng thông tin nông thôn. Đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở trên không gian như vệ tinh viễn thám nông nghiệp và nông thôn. Thiết lập hệ thống dữ liệu lớn cho nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy xây dựng dữ liệu lớn cho toàn bộ chuỗi công nghiệp của các sản phẩm nông nghiệp quan trọng. Phát triển nông nghiệp thông minh, triển khai sâu rộng dự án “Internet +” đưa nông sản ra khỏi làng xã và hành động “Nông nghiệp thịnh vượng thông qua doanh nghiệp số”, xây dựng nền tảng khí tượng nông nghiệp thông minh. Thúc đẩy số hóa các dịch vụ quản lý nông thôn và thúc đẩy quản lý kỹ thuật số đối với kinh tế tập thể nông thôn, tài sản tập thể và các giao dịch chuyển nhượng quyền tài sản ở nông thôn. Thúc đẩy việc mở rộng các dịch vụ “Internet +” đến các khu vực nông thôn, thúc đẩy việc xử lý trực tuyến các vấn đề liên quan đến nông nghiệp và tăng tốc độ chia sẻ thông tin giám sát và cảnh báo sớm thiên tai ở thành thị và nông thôn. Triển khai chuyên sâu “Dự án Snow Bright”. Tăng cường cải tiến dịch vụ thông tin địa danh nông thôn.

(10) Thực hiện dự án cải thiện các cơ sở dịch vụ toàn diện cấp thôn. Thúc đẩy các dịch vụ tiện lợi “một cửa”, tích hợp và sử dụng các cơ sở và địa điểm hiện có, cải thiện các trang web dịch vụ toàn diện cấp thôn, đồng thời hỗ trợ các dịch vụ công tác đảng, các dịch vụ công cơ bản và các dịch vụ tiện ích công cộng được xử lý gần đó hoặc trực tuyến. Tăng cường xây dựng các cơ sở dịch vụ tổng hợp cấp thôn và nâng cao hơn nữa mức độ bao phủ của các cơ sở dịch vụ tổng hợp cấp thôn. Tăng cường xây dựng các cơ sở thể dục thể thao quốc gia ở nông thôn. Đẩy mạnh quy hoạch tổng hợp và xây dựng các công trình chiếu sáng công cộng, đường giao thông và các điểm công cộng trong thôn, tăng cường xây dựng hệ thống đèn đường trục trong các thôn hành chính. Đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống truyền thanh khẩn cấp cơ sở ở các vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng dân tộc, vùng biên cương, vùng kém phát triển. Xây dựng các khu trú ẩn khẩn cấp ở khu vực nông thôn theo điều kiện của địa phương, xây dựng không rào chắn và cải tạo các công trình dịch vụ công cộng ở nông thôn.

(11) Triển khai dự án nâng cao chất lượng và an toàn chuồng trại. Đẩy mạnh cải tạo nhà dột nát ở các đối tượng trọng điểm như nông thôn nhóm thu nhập thấp và cải tạo nhà ở nông thôn có khả năng chịu động đất ở các khu vực có cường độ động đất cao, từng bước thiết lập và hoàn thiện cơ chế bảo đảm an toàn nhà ở cho nông thôn thấp trong dài hạn. -chào mừng các nhóm. Tăng cường quản lý toàn diện các tai biến địa chất xung quanh nhà ở của trang trại. Tiến hành điều tra sâu và khắc phục các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trong nhà ở nông thôn, tập trung vào các nhà tự xây ở nông thôn được sử dụng để kinh doanh và chấn chỉnh các nhà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn được phát hiện trong diện điều tra. Nhà ở mới xây dựng cần tránh những khu vực dễ bị thiên tai, phù hợp với địa hình, không chặt dốc lấp xỉ tùy ý, không đào núi lấp hồ, phá hệ thống dẫn nước, không chặt phá cây cổ thụ làm hình thành. cộng đồng nhà ở trang trại tự nhiên, nhỏ gọn và có trật tự. Việc xây dựng nhà ở trang trại cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và an toàn, chống địa chấn, và thúc đẩy cấu hình của các cơ sở như hệ thống sưởi nước, nhà bếp và phòng tắm. Thúc đẩy các phương pháp xây dựng mới an toàn và đáng tin cậy như kết cấu thép chế tạo và kết cấu gỗ-tre theo điều kiện địa phương. Với việc xây dựng nhà ở nông thôn và các công trình phụ trợ là cơ quan chính, cải thiện hệ thống quản lý các dự án xây dựng công trình nông thôn, thiết lập hệ thống và cơ chế quản lý tổng hợp từ sử dụng đất, quy hoạch, xây dựng đến sử dụng ở cấp tỉnh. Thực hiện giám sát an toàn trách nhiệm. Xây dựng nền tảng quản lý thông tin toàn diện về nhà ở nông thôn và nâng cao tiêu chuẩn, quy cách kỹ thuật xây dựng nhà ở nông thôn. Tăng cường bảo vệ và khai thác các di tích lịch sử, văn hóa, làng, bản truyền thống, nhà ở truyền thống, nâng cao khả năng phòng chống cháy nổ, động đất, sập đổ. Bảo vệ các làng dân tộc, các ngôi nhà đặc trưng, ​​các di tích văn hóa, di tích nông nghiệp, các phong tục tập quán dân gian.

(12) Thực hiện hành động 5 năm cải thiện môi trường sống nông thôn. Đẩy mạnh cuộc cách mạng nhà vệ sinh nông thôn, đẩy nhanh nghiên cứu phát triển công nghệ và sản phẩm phù hợp cho nhà vệ sinh ở các vùng khô hạn, lạnh giá, lựa chọn mô hình công nghệ cải tạo nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện địa phương, hướng dẫn nhà vệ sinh hộ gia đình mới sửa đổi cơ bản đưa vào bệnh viện. , quy hoạch bố trí hợp lý các nhà vệ sinh công cộng, tăng đều đặn tỷ lệ sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh. Phối hợp cải tạo nhà vệ sinh ở nông thôn và xử lý nước thải sinh hoạt, nước có màu đen và có mùi, xây dựng các công trình xử lý nước thải phù hợp với điều kiện của địa phương, xóa bỏ cơ bản diện tích nước có màu đen và có mùi ở nông thôn. Cải thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, cải thiện các cơ sở và dịch vụ cấp 3 của quận và làng, thúc đẩy việc phân loại và giảm thiểu rác thải sinh hoạt nông thôn và sử dụng các nguồn lực, và xây dựng một số cơ sở xử lý và sử dụng toàn diện rác thải hữu cơ nông thôn trong khu vực . Tăng cường làm đường vào, xây dựng mạng lưới cơ bản kết nối giữa các thôn, các hộ dân, giải quyết ổn định các vấn đề như đường thôn xóm lầy lội, đi lại bất tiện, mất an toàn cho người dân trong thôn. Chúng tôi sẽ thu dọn toàn diện các công trình tư nhân và các cọc tiêu, chỉnh trang các đống đổ nát, củng cố đường dây điện nông thôn, đường dây thông tin liên lạc, đường dây truyền thanh và truyền hình để duy trì và loại bỏ “ba đường”, và chấn chỉnh quảng cáo ngoài trời ở nông thôn. Thực hiện phủ xanh đất trống đồi trọc, bãi hoang theo điều kiện của địa phương, tăng cường xây dựng và khôi phục các bãi đất canh tác (đồng cỏ), hướng dẫn và khuyến khích nông dân phủ xanh, làm đẹp sân, làng, xây dựng các công viên nhỏ và vi mô, không gian xanh công cộng trong làng mạc. Triển khai các dự án thí điểm về kết nối hệ thống nước và xây dựng nông thôn sạch đẹp. Tăng cường hướng dẫn về phong cách, diện mạo nông thôn, xây dựng các hướng dẫn để hoàn thiện diện mạo làng, bản.

(13) Thực hiện các hành động nhằm cải thiện các dịch vụ công cơ bản ở khu vực nông thôn. Phát huy hết vai trò hỗ trợ của sự phát triển tổng hợp đô thị-nông thôn trong quận, tăng cường chức năng dịch vụ toàn diện của quận, thúc đẩy giảm trọng tâm và nguồn lực dịch vụ, đồng thời áp dụng các phương tiện cố định và dịch vụ di động để cải thiện khả năng tiếp cận và thuận tiện cho nông thôn cư dân để được hưởng các dịch vụ công cộng. Ưu tiên quy hoạch và tiếp tục cải thiện các điều kiện cơ bản của các trường phổ thông bắt buộc ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng cộng đồng trường học ở thành thị và nông thôn. Tăng cường cung cấp nguồn lực giáo dục hòa nhập mầm non ở nông thôn thông qua nhiều kênh. Củng cố và nâng cao phổ cập giáo dục phổ thông, phát triển giáo dục nghề nghiệp liên quan đến nông nghiệp, xây dựng một số cơ sở kết hợp sản xuất – giáo dục và xây dựng, cải tạo, mở rộng một số trường trung cấp nghề. Tăng cường nâng cao năng lực cơ bản của các trường cao đẳng nghề nông thôn và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của giáo dục thường xuyên ở nông thôn. Cải cách và cải thiện hệ thống y tế và y tế nông thôn, đẩy nhanh việc lấp đầy những thiếu sót trong các dịch vụ y tế công, và cải thiện các cơ sở y tế công lập. Hỗ trợ xây dựng một cộng đồng y tế cấp quận nhỏ gọn. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất như phòng khám sốt, bệnh xá ở các trung tâm y tế thị xã, lựa chọn một số trung tâm y tế tuyến trung ương. Tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng tiêu chuẩn hóa và trình độ quản lý y tế của các trạm y tế thôn bản, đẩy mạnh xây dựng mạng lưới kiểm soát dịch bệnh y tế thôn bản. Thực hiện điều trị cho các bác sĩ nông thôn, đảm bảo thu nhập hợp lý, và cải thiện các chính sách như đào tạo và sử dụng, và bảo đảm lương hưu. Cải thiện các cơ sở dịch vụ người già và người tàn tật, hỗ trợ các khu vực nông thôn đủ điều kiện thành lập các cơ sở người già và người tàn tật, xây dựng các cơ sở dịch vụ bảo vệ người già và người tàn tật và trẻ vị thành niên, và xây dựng các trung tâm dịch vụ người già và người tàn tật trong khu vực. Phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tương trợ như mái ấm hạnh phúc nông thôn và hỗ trợ các trung tâm y tế sử dụng các nguồn lực hiện có để cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho người tàn tật nặng ở nông thôn. Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý các cơ sở dịch vụ tang lễ phúc lợi công cộng nông thôn. Tiến hành xây dựng trình diễn về sự tích hợp của các dịch vụ công cộng của quận và nông thôn.

(14) Tăng cường xây dựng các tổ chức cơ sở nông thôn. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức sống nông thôn, phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn và tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Thực hiện mạnh mẽ việc đào tạo chủ đề phục hồi nông thôn. Lựa chọn những người tốt nhất và tăng cường sự lãnh đạo của thị trấn, đặc biệt là các cán bộ đảng và chính quyền. Làm phong phú và củng cố lực lượng công tác của các xã thị trấn. Tiếp tục tối ưu hóa “hai ủy ban” của thôn, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, và thúc đẩy khởi nghiệp trong việc thúc đẩy toàn diện sự phục hồi nông thôn. Phát huy mạnh mẽ và tận dụng tốt bí thư thứ nhất và tổ công tác ở thôn, cải tiến cơ chế làm việc thôn bình thường hóa, bao phủ đầy đủ các thôn xóa đói giảm nghèo, tái định cư và tái định cư (cộng đồng), các thôn bản tái sinh nông thôn nặng. nhiệm vụ, thôn có tổ chức đảng yếu kém., thúc đẩy tổ chức đảng các cấp đào tạo, tập huấn cán bộ theo hướng có kế hoạch thông qua công tác thôn, bản. Tăng cường phát triển đảng viên trong thanh niên nông dân, nhất là thanh niên làm giàu, công nhân, doanh nhân nông thôn nhập cư. Tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy đảng cấp quận và sự lãnh đạo của các tổ chức đảng thị trấn, thôn, bản để thúc đẩy phát triển và mở rộng kinh tế tập thể cấp thôn. Bình thường hóa, chấn chỉnh các tổ chức đảng thôn bản yếu kém, phân tán. Cải thiện hệ thống quản lý nông thôn do các tổ chức đảng lãnh đạo, thực hiện quản lý và dịch vụ dựa trên lưới điện, đạt được độ chính xác và tinh chỉnh, đồng thời thúc đẩy xây dựng các làng xã sôi động, hài hòa và trật tự với quản trị tốt. Đẩy mạnh việc xây dựng các làng xã an toàn và pháp quyền ở mức độ cao hơn, trấn áp các hành vi phạm pháp và tội phạm như khiêu dâm, cờ bạc, ma túy và vi phạm quyền cá nhân của phụ nữ và trẻ em nông thôn theo quy định của pháp luật, và nghiêm túc duy trì sự an toàn và ổn định của xã hội nông thôn.

(15) Đẩy mạnh sâu rộng việc xây dựng văn minh tinh thần nông thôn. Đi sâu nghiên cứu và giáo dục Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới, thực hiện sâu rộng việc tuyên truyền và giáo dục về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc và Giấc mơ Trung Hoa, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo về tư tưởng và chính trị. Thúc đẩy và thực hành các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi, thúc đẩy hội nhập vào phát triển nông thôn và đời sống của nông dân. Mở rộng việc xây dựng Trung tâm Thực hành Văn minh trong Kỷ nguyên Mới và thực hiện các dịch vụ tình nguyện rộng rãi cho việc thực hành Văn minh. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất văn hóa nông thôn, và xây dựng các công trình văn hóa công cộng như khán phòng văn hóa, quảng trường văn hóa, nhà hát nông thôn, nơi học tập không di truyền. Tiến hành các hoạt động có chiều sâu nhằm tạo ra văn minh tinh thần ở nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh thay đổi phong tục tập quán ở nông thôn, hoàn thiện cơ chế như hội đồng đạo đức, hội đồng đỏ trắng, hương ước, quy ước, kiểm soát các xu hướng không lành mạnh như cao dâu giá, so đo con người và sự mê tín dị đoan thời phong kiến ​​và đề cao những điểm tiêu biểu như hệ thống điểm và số hóa.

  3. Cơ chế thúc đẩy xây dựng nông thôn mới sáng tạo

(16) Thiết lập hệ thống trách nhiệm công việc đặc biệt. Theo yêu cầu của nhiệm vụ và kế hoạch xúc tiến, bộ phận chủ trì cần tăng cường lập kế hoạch và điều phối tổng thể, xây dựng kế hoạch xúc tiến đặc biệt và hướng dẫn các tổ chức địa phương thực hiện. Tất cả các địa phương cần hoàn thiện các biện pháp, tăng cường sự gắn kết và phối hợp chính sách, hình thành lực lượng chung, tăng cường giám sát và quản lý các dự án và quỹ, chống lãng phí kinh phí và nguồn lực.

(17) Thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dự án. Theo các nguyên tắc khai báo thôn, xác minh thị trấn và xác minh quận, một cơ sở dữ liệu dự án liên quan đến xây dựng nông thôn thường được thiết lập ở cấp quận. Tăng cường trình diễn dự án, ưu tiên các dự án có nhu cầu công cộng mạnh, còn tồn tại hạn chế, quan tâm đến việc cải thiện sản xuất nông nghiệp và điều kiện sống của nông dân, nâng cao hiệu quả chất lượng các dự án trong thư viện. Để bố trí vốn cho các dự án xây dựng nông thôn, về nguyên tắc, các dự án phải được lựa chọn từ thư viện dự án. Các địa phương đều có thể lập “danh sách tiêu cực” căn cứ vào điều kiện thực tế để ngăn chặn án hình. Thiết lập và cải thiện cơ chế xem xét và cơ chế đánh giá hiệu suất cho các dự án lưu trữ.

(18) Tối ưu hóa quá trình thực hiện dự án. Đối với các công trình xây dựng thôn bản nhỏ được quản lý theo hình thức đầu tư tài sản cố định thì thực hiện phê duyệt đơn giản theo quy định. Đối với các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo hình thức khoán theo yêu cầu liên quan của Luật Đấu thầu và thực hiện thẩm tra, phê duyệt đơn giản đối với các dự án xây dựng thôn thì không được đấu thầu. Đối với các dự án đầu tư và lao động của nông dân, trợ cấp trực tiếp và các giải thưởng trợ cấp được thông qua để thúc đẩy xây dựng. Đối với các công trình xây dựng nông thôn lớn, phải quy định chặt chẽ phạm vi và thủ tục thực hiện đấu thầu, đấu thầu dự án, không lập thủ tục thẩm tra, phê duyệt khác về quy mô đầu tư, chi phí dự án, lập hồ sơ mời thầu … ngoài quy định của pháp luật và các quy định. Quy định chặt chẽ công tác thẩm tra, phê duyệt quản lý đất xây dựng nông thôn, kiên quyết hạn chế tình trạng chiếm dụng đất canh tác làm nhà ở trái phép.

(19) Hoàn thiện cơ chế để nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện cơ chế tự quản của người dân trong thôn do tổ chức đảng lãnh đạo, phát huy hết vai trò của cấp ủy thôn, ủy ban giám sát công việc của thôn và các tổ chức kinh tế tập thể, tuân thủ và cải tiến hệ thống “bốn bàn, hai công”, dựa vào dân làng. ‘họp, họp đại diện dân làng, hội đồng dân cư và hội đồng dân cư, ban giám sát dân làng, … hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng nông thôn trong suốt quá trình, và bảo vệ quyền của nông dân được biết, được tham gia và giám sát. Trong liên kết lập kế hoạch dự án, tăng cường đào tạo và hướng dẫn nông dân, tổ chức cho nông dân thảo luận, kích thích nông dân sẵn sàng tham gia tích cực và đảm bảo nông dân tham gia vào quá trình ra quyết định. Trong liên kết xây dựng dự án, khuyến khích người dân đầu tư lao động, vật tư tại chỗ để thi công, tích cực phát huy phương thức làm nghề, thu hút nhiều nhóm người có thu nhập thấp ở nông thôn đến tìm việc làm. Trong liên kết quản lý và bảo vệ dự án, các phương pháp tự quản của nông dân như “ba đảm bảo trước cửa”, nông dân thụ hưởng yêu cầu bồi thường và hình thành các hiệp hội người sử dụng được thực hiện. Cải tiến quy trình, phương thức để nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong xây dựng nông thôn, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động chung tay tạo môi trường sạch đẹp, cuộc sống hạnh phúc.

(20) Hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng nông thôn. Tất cả các địa phương cần làm rõ đối tượng quản lý, bảo vệ, trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phương thức quản lý, bảo vệ, kinh phí quản lý, bảo vệ … các công trình hạ tầng công cộng của thôn dưới dạng danh sách và thiết lập hệ thống công khai. Các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng như cấp nước, cấp điện, cấp khí, bảo vệ môi trường, viễn thông, bưu chính cần thực hiện các yêu cầu về dịch vụ phổ cập và tăng cường toàn diện công tác quản lý, bảo vệ cơ sở hạ tầng công cộng nông thôn. Khi có điều kiện, đẩy mạnh quản lý tổng hợp và bảo vệ kết cấu hạ tầng công cộng ở đô thị và nông thôn. Triển khai hệ thống thanh toán cho người sử dụng đối với các cơ sở đang vận hành và bán vận hành, khuyến khích nguồn vốn xã hội hóa và các doanh nghiệp chuyên ngành tham gia quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng công cộng nông thôn một cách có trật tự. Mức tiêu thụ điện của các công trình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn áp dụng giá điện sinh hoạt theo quy định.

 Thứ tư, tăng cường hỗ trợ chính sách và đảm bảo yếu tố

(21) Tăng cường bảo đảm đầu tư. Trung ương tiếp tục tích cực hỗ trợ xây dựng nông thôn thông qua các kênh hiện có, đầu tư từ ngân sách trung ương tập trung cho các hoạt động xây dựng nông thôn và hỗ trợ tích cực, ưu tiên phù hợp cho các vùng kém phát triển. Đưa xây dựng nông thôn trở thành lĩnh vực chi tiêu trọng tâm của chính quyền địa phương, bố trí hợp lý vốn đầu tư. Việc sử dụng thu nhập từ chuyển nhượng đất đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn được bố trí để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo quy định. Đưa các dự án xây dựng nông thôn phúc lợi công cộng đủ điều kiện vào phạm vi hỗ trợ trái phiếu chính quyền địa phương. Cấp quận được sử dụng tổng thể các nguồn vốn liên quan để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo quy định.

(22) Dịch vụ tài chính sáng tạo. Khuyến khích các tổ chức tài chính ngân hàng mở rộng cho vay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Sử dụng các công cụ chính sách như cho vay lại và tái chiết khấu để hỗ trợ nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ để hướng dẫn các tổ chức tài chính như pháp nhân thể chế, hợp tác xã tín dụng nông thôn và ngân hàng thôn và thị trấn có hoạt động trong quận tập trung vào việc phục hồi nông thôn. Thực hiện các dự án trình diễn phục hồi nông thôn nhờ công nghệ tài chính, khuyến khích các tổ chức tài chính tùy chỉnh các sản phẩm tài chính xây dựng nông thôn trên cơ sở tuân thủ luật pháp và quy định, đồng thời mở rộng đều đặn phạm vi tài sản thế chấp nông nghiệp và nông thôn. Tìm hiểu các mô hình hợp tác ngân hàng, bảo hiểm, bảo lãnh, quỹ và doanh nghiệp để mở rộng các kênh tài trợ cho xây dựng nông thôn. Tăng cường giám sát và phòng ngừa rủi ro đối với các dịch vụ tài chính đổi mới liên quan đến nông nghiệp.

(23) Hướng dẫn các lực lượng xã hội tham gia. Lồng ghép xây dựng nông thôn vào các lĩnh vực hỗ trợ chính của sự hỗ trợ hợp tác từ phía đông và tây và hỗ trợ cố định từ các đơn vị trung ương. Đoàn kết thực hiện hành động “10.000 doanh nghiệp, 10.000 làng”, hướng dẫn, động viên mạnh mẽ các lực lượng xã hội đầu tư xây dựng nông thôn. Đối với các dự án xây dựng công trình thương mại, cần thúc đẩy mô hình hợp tác vốn xã hội và chính phủ theo hướng chuẩn hóa, có trật tự, phát huy hiệu quả vai trò của các doanh nghiệp điều hành.

(24) Cải thiện chính sách sử dụng đất thâm canh và tiết kiệm. Bố trí hợp lý các chỉ tiêu quy hoạch đất xây dựng mới, chuẩn hóa mối liên hệ giữa tăng, giảm đất xây dựng đô thị và nông thôn, đảm bảo nhu cầu sử dụng đất hợp lý của các công trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới. Tối ưu hóa quy trình phê duyệt sử dụng đất. Trên cơ sở tuân thủ các quy hoạch có liên quan đã được pháp luật phê duyệt, nhà ở đã đăng ký hợp pháp và đất xây dựng nông thôn khác có thể được sử dụng tổng hợp, chú trọng đảm bảo đất hạ tầng công cộng nông thôn. Khám phá các mô hình sử dụng đất hỗn hợp để xây dựng nông thôn. Khám phá và thực hiện toàn diện đất đai trong toàn vùng, đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp và đất xây dựng, khôi phục quỹ đất xây dựng ở nông thôn, giải phóng mặt bằng để hỗ trợ xây dựng nông thôn.

(25) Tăng cường hỗ trợ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho nhân tài. Đẩy nhanh việc trau dồi các kỹ năng kỹ thuật khác nhau và nhân viên quản lý dịch vụ, khám phá việc thành lập hệ thống quản lý và đào tạo nghệ nhân nông thôn, hỗ trợ các nhân viên chuyên môn và kỹ thuật quen thuộc với nông thôn tham gia vào quy hoạch và thiết kế làng và xây dựng dự án, đồng thời phối hợp xúc tiến trao đổi và chia sẻ tài năng quản lý và bảo trì công trình hạ tầng đô thị và nông thôn. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học, … nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân loại và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật. Thiết lập và cải thiện hệ thống tiêu chuẩn cho cơ sở hạ tầng nông thôn và các cơ sở dịch vụ công cộng cơ bản, đồng thời cải thiện các tiêu chuẩn xây dựng, vận hành và bảo trì, giám sát và dịch vụ.

  5. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức

(26) Tăng cường lập kế hoạch tổng thể và điều phối. Phù hợp với yêu cầu của quy hoạch trung ương, trách nhiệm chung của tỉnh và của các thành phố, quận, thị xã triển khai, việc thực hiện các hành động xây dựng nông thôn mới sẽ được đẩy mạnh. Nhóm Công tác Nông thôn Trung ương sẽ điều phối việc tổ chức và thực hiện các hành động xây dựng nông thôn, thiết lập cơ chế xúc tiến đặc biệt và phối hợp thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh cần tổ chức chu đáo, tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố, quận, huyện, thị xã cần coi các hoạt động xây dựng nông thôn là một bộ phận quan trọng của việc thực hiện chiến lược phục hồi nông thôn, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm, có các biện pháp cụ thể và đảm bảo mọi nhiệm vụ xây dựng đều được thực hiện. Kết hợp với việc thành lập “trăm quận, nghìn thị trấn, mười nghìn làng” biểu diễn phục hồi nông thôn, đồng bộ thực hiện đồng bộ việc thành lập các hạt, thị trấn trình diễn, làng trình diễn xây dựng nông thôn mới.

(27) Thực hiện quản lý danh sách. Mỗi tỉnh (khu tự trị, đô thị trực thuộc Trung ương) cần thực hiện theo nguyên tắc gần – hẹp – tổng hợp và xây dựng từng bước, xác định nhiệm vụ xây dựng hàng năm, chỉnh trang cho các quận (thành phố, huyện. và cờ). Các quận (thành phố, quận, huyện) xây dựng danh mục nhiệm vụ và lập sổ cái xây dựng nông thôn một cách khoa học phù hợp với yêu cầu xây dựng đợt, dự trữ đợt, kế hoạch đợt. Các địa phương đều xem xét toàn diện tiến độ xây dựng nông thôn mới và việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, … từ đó điều chỉnh một cách khoa học danh mục nhiệm vụ năm sau.

(28) Tăng cường kiểm tra đánh giá. Lấy việc thực hiện các hành động xây dựng nông thôn là một phần quan trọng của việc giám sát và đánh giá sự hồi sinh của nông thôn. Tất cả các tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương) đều kết hợp việc thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn vào đội ngũ lãnh đạo chính quyền và đảng bộ thành phố, quận và các cán bộ lãnh đạo để thúc đẩy đánh giá hiệu quả chiến lược khôi phục nông thôn và thông qua đánh giá của bên thứ ba, -đánh giá, khảo sát sự hài lòng của quần chúng nhằm đảm bảo chất lượng và chất lượng các công trình xây dựng nông thôn. Thực hiện đánh giá xây dựng nông thôn mới, phát hiện và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới.

(29) Tăng cường công khai và hướng dẫn. Tuyên truyền sâu rộng những tiến bộ, thành tựu mới trong xây dựng nông thôn mới, tổng kết, phát huy những kinh nghiệm hay, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, đi đầu trong việc biểu dương. Tăng cường hướng dẫn dư luận xã hội và phản hồi kịp thời các vấn đề xã hội quan tâm. Biên soạn, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề xây dựng nông thôn mới được quần chúng nhân dân yêu thích nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về xây dựng nông thôn mới.

发表回复

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*